Under perioden 1 november till 31 mars har vi jourservice.

joursVardagar 16 -20 och Helger 09-16.
 
Du når oss på,  Jourtelefon  060-55 47 03
 
Jouren gäller för IVT värmepumpar, om du blivit utan värme.
Gäller dock ej för luft/luft värmepumpar. 
 
Debitering
Fast pris för jourutryckning, 2600:- ink moms.
Ingår 2 timmar inklusive restid.
Extra tid 1012:- tim ink moms.
Resa över 3 mils radie från Bredsand debiteras med 10:-/km ink moms.
Material kostnad tillkommer.
Garanti eller försäkring kan komma att gälla.
 
Storhelg (Jul-, nyår- och påskhelgen)

Fast pris för jourutryckning, 3300:- ink moms.
Ingår 2 timmar inklusive restid.
Extra tid 1350:- tim ink moms.
Resa över 3 mils radie från Bredsand debiteras med 10:-/km ink moms.

Material kostnad tillkommer.
Garanti eller försäkring kan komma att gälla.